Auteursrecht speelkaartenwinkel.nl

De op deze website www.speelkaartenwinkel.nl afgebeelde gegevens, waaronder producten, foto’s, illustraties, teksten, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s en woordmerken zijn eigendom van of in licentie bij speelkaartenwinkel.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site www.speelkaartenwinkel.nl.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van speelkaartenwinkel.nl. Behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website www.speelkaartenwinkel.nl.